Protokół nr 11/2017 z posiedzenia RO w dniu 12.10.2017

PROTOKÓŁ NR 11/2017
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 12.10.2017 r.

 I. Obecni na posiedzeniu:

  1. Anna Sadło-Ostafin
  2. Tadeusz Adamczak
  3. Marzena Jewuła
  4. Leszek Konieczny
  5. Filip Lach
  6. Ewa Podczaszy
  7. Mirosław Smółka.

II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: przedstawienie bieżącej korespondencji, m.in. zaopiniowanie przedstawionych przez Wydział Architektury i Urbanistyki projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przedyskutowanie na prośbę TCK planu imprez organizowanych wspólnie na 2018 r., zaopiniowanie sprawy zapewnienia przejazdu w ciągu drogi gminnej będącej przedłużeniem ul. Na Wzgórze, podjęcie uchwały w celu przyznania środków finansowych na ogrodzenie boiska osiedlowego przy ul. Parkowej, podjęcie uchwały w celu przyznania środków finansowych na imprezę mikołajkową dla dzieci, podjęcie uchwały w celu przyznania środków finansowych  na zakup materiałów biurowych,  wolne wnioski.

III. Omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji, w tym przedstawionych przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta zmian w planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Centrum. Po przedyskutowaniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” nie wnosi zastrzeżeń co do projektu zmian w planie dotyczących terenu osiedla – Uchwała nr 10/2017.

 IV. Po przedyskutowaniu planu imprez na rok 2018 postanowiono wspólnie z TCK zorganizować imprezę mikołajkową w Dworze Zieleniewskich.

V. Po zapoznaniu się ze sprawą przedstawioną przez ks. Proboszcza Stanisława Bercala i przyszłych właścicieli działek położonych wzdłuż przedłużenia ul. Na Wzgórze, dotyczącą zapewnienia przejezdności drogi gminnej biegnącej aktualnie po wydzielonych działkach prywatnych (306/27, 306/28) zamiast po przeznaczonych pod tą drogę działkach gminnych (325/1, 1441/2, 306/26), Rada Osiedla „Centrum” popiera prośbę właścicieli działek kierowaną do Urzędu Miasta o jak najszybsze doprowadzenie przebiegu drogi gminnej tak aby mieściła się w granicach wydzielonych działek drogowych, zwłaszcza, że w związku z planowanymi przez właścicieli inwestycjami obecna droga straci przejezdność, a wykorzystywana jest często przez straż pożarną do prowadzenia akcji gaśniczych.

VI. Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła przeznaczyć kwotę 3000 zł (ze środków pierwotnie zaplanowanych w planie finansowym Rady Osiedla na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców) na ogrodzenie boiska osiedlowego przy ul. Parkowej aby zabezpieczyć je przed dewastacja quadami – Uchwała nr 11/2017.

VII. Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła przeznaczyć kwotę 1000 zł (ze środków zaplanowanych w planie finansowym Rady Osiedla na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców) na organizację imprezy mikołajkowej w Dworze Zieleniewskich – Uchwała nr 12/2017.

VIII. Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła przeznaczyć kwotę 598 zł (ze środków zaplanowanych w planie finansowym Rady Osiedla na zakup materiałów papierniczych i biurowych) na zakup materiałów papierniczych, m.in. kalendarzy oraz krzeseł do biura rady osiedla – Uchwała nr 13/2017.

IX. Wolne wnioski:

  • Rada osiedla „Centrum” zwraca się z prośbą na wniosek mieszkańców ul. Spokojnej o zlikwidowanie na ul. Spokojnej znaków ograniczonego postoju

VI. Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu i poinformowała, że kolejne zebranie odbędzie się w 2. czwartek listopada.

 

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:

PROTOKÓŁ 11-2017

Uchwała nr 10-2017

Uchwała nr 11-2017

Uchwała nr 12-2017

Uchwała nr 13-2017


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *