Protokół nr 10/2015 z posiedzenia RO w dniu 29.09.2015

PROTOKÓŁ NR 10/2015
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 29.09.2015 r.

I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Anna Sadło-Ostafin
 2. Anna Jarno
 3. Ewa Podczaszy
 4. Filip Lach

II. W związku z koniecznością złożenia w terminie do 30 września br. wniosków do budżetu Gminy na rok 2016 przewodnicząca Rady zwołała dodatkowe posiedzenie na dzień 29 września 2015 r. Odbyło się ono w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10, obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: omówienie wniosków do budżetu Gminy na rok 2016, omówienie planów do budżetu Rady Osiedla na rok 2016, omówienie bieżącej korespondencji. Ze względu na bardzo niską frekwencję i brak kworum wymaganego do podejmowania uchwał zdecydowano, aby wszystkie sprawy przedstawione do zaopiniowania przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zostały przesunięte do rozpatrzenia na następnym posiedzeniu Rady, natomiast wnioski do budżetu wobec upływającego terminu przedyskutowane i zaprotokołowane jako punkt obrad.

III. Po krótkim omówieniu zdecydowano się przedstawić następujące wnioski do budżetu Gminy na rok 2016:

 • Wykonanie mini kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w typie toru rowerowo-terenowego lub siłowni typu street workout, z zielenią towarzyszącą przy ul. Luzara (kwota 250 000 zł)
 • Wykonanie remontu nawierzchni trawiastej boiska osiedlowego przy ul. Parkowej (kwota 10 000 zł)
 • Wykonanie remontu nawierzchni na ul. Luzara
 • Wykonanie remontu nawierzchni na ul. Parkowej
 • Wykonanie łącznika rowerowo-pieszego między ul. Słoneczną a parkiem przy Dworze Zieleniewskich
 • Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Piłsudskiego w rejonie Dworu Zieleniewskich.
 • Wygospodarowanie funduszy na budżet obywatelski miasta Trzebinia.

IV. Natomiast po dyskusji w budżecie Rady Osiedla na rok przyszły wstępnie zaplanowano następujące wydatki:

 • Bieżące wydatki na obsługę i serwisowanie strony internetowej – 800 zł
 • Zakup elementów małej architektury – 2 000 zł
 • Organizacja dla mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży szeroko pojętych imprez o charakterze zarówno edukacyjnym, jak i rekreacyjnym – 7 000 zł
 • Zakup materiałów papierniczych, biurowych i środków gospodarczych do biura Rady Osiedla – 500 zł
 • Zakup narzędzi i materiałów dla pracowników zatrudnionych do prac społecznie użytecznych – 200 zł
 • Zakup potrzebnego sprzętu dla OSP – 2 000 zł
 • Rezerwa na pozostałe wydatki – ok. 2 900 zł

 V. Na zakończenie Przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu i przypomniała, iż kolejne posiedzenie odbędzie się w trybie normalnym tj. w 2. czwartek października.

 

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *