Protokół nr 4/2018 z posiedzenia RO w dniu 06.03.2018

PROTOKÓŁ NR 4/2018 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 06.03.2018 r.  I. Obecni na posiedzeniu: Anna Sadło-Ostafin Tadeusz Adamczak Anna Jarno Marzena Jewuła Tomasz Papiernik Mirosław Smółka. II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła

Spotkanie z przedstawicielami spółki TAURON Wytwarzanie.

Ogłoszenie W związku z prowadzonym na wniosek TAURON Wytwarzanie S.A. postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie bloków nr 1 i 2 w Elektrowni Siersza w Trzebini” do wykorzystywania paliw alternatywnych”, we wtorek 20.02.2018 r. w Domu Kultury w Myślachowicach o godz. 16:30 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami spółki

Protokół nr 3/2018 z posiedzenia RO w dniu 08.02.2018

PROTOKÓŁ NR 3/2018 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 08.02.2018 r.  I. Obecni na posiedzeniu: Anna Sadło-Ostafin Tadeusz Adamczak Stanisław Kosałka Tomasz Papiernik. II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: przedstawienie spraw

Protokół nr 2/2018 z posiedzenia RO w dniu 25.01.2018

PROTOKÓŁ NR 2/2018 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 25.01.2018 r.  I. Obecni na posiedzeniu: Anna Sadło-Ostafin Tadeusz Adamczak Anna Jarno Marzena Jewuła Leszek Konieczny Filip Lach Tomasz Papiernik Marcin Sandecki Mirosław Smółka. II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”.

Protokół nr 1/2018 z posiedzenia RO w dniu 11.01.2018

PROTOKÓŁ NR 1/2018 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 11.01.2018 r.  I. Obecni na posiedzeniu: Anna Sadło-Ostafin Tadeusz Adamczak Stanisław Kosałka Grzegorz Żuradzki II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: przedstawienie spraw

Protokół nr 13/2017 z posiedzenia RO w dniu 14.12.2017

PROTOKÓŁ NR 13/2017 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 14.12.2017 r.  I. Obecni na posiedzeniu: Anna Sadło-Ostafin Jerzy Głogowski Anna Jarno Marzena Jewuła Stanisław Kosałka Tomasz Papiernik Mirosław Smółka oraz gość mieszkaniec osiedla Stanisław Kasprzyk. II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady