Protokół nr 9/2018 z posiedzenia RO w dniu 14.08.2018

PROTOKÓŁ NR 9/2018 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 14.08.2018 r.  I. Obecni na posiedzeniu: Anna Sadło-Ostafin Tadeusz Adamczak Marzena Jewuła Tomasz Papiernik Mirosław Smółka. II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania:

Protokół nr 8/2018 z posiedzenia RO w dniu 17.07.2018

PROTOKÓŁ NR 8/2018 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 17.07.2018 r.  I. Obecni na posiedzeniu: Anna Sadło-Ostafin Tadeusz Adamczak Anna Jarno Tomasz Papiernik. II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: omówienie spraw

Protokół nr 7/2018 z posiedzenia RO w dniu 14.06.2018

PROTOKÓŁ NR 7/2018 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 14.06.2018 r.  I. Obecni na posiedzeniu: Anna Sadło-Ostafin Tadeusz Adamczak Anna Jarno Marzena Jewuła Ewa Podczaszy. II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania:

Protokół nr 6/2018 z posiedzenia RO w dniu 10.05.2018

PROTOKÓŁ NR 6/2018 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 10.05.2018 r.  I. Obecni na posiedzeniu: Anna Sadło-Ostafin Tadeusz Adamczak Anna Jarno Marzena Jewuła Leszek Konieczny Tomasz Papiernik Mirosław Smółka oraz gość radny Maciej Kozub. II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla

Protokół nr 5/2018 z posiedzenia RO w dniu 12.04.2018

PROTOKÓŁ NR 5/2018 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 12.04.2018 r.  I. Obecni na posiedzeniu: Anna Sadło-Ostafin Marzena Jewuła Leszek Konieczny Stanisław Kosałka Filip Lach Tomasz Papiernik Mirosław Smółka oraz gość radny Maciej Kozub. II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla

Spotkanie z kierownictwem Zakładu Gospodarki Odpadów Komunalnych w Balinie

  Komisja Prawa i Ochrony Środowiska zaprasza mieszkańców miasta i gminy na spotkania z kierownictwem Zakładu Gospodarki Odpadów Komunalnych w Balinie, zajmującym się przetwarzaniem odpadów: 19.03.2018 /poniedziałek/, godz. 18:00  21.03.2018 /środa/, godz. 10:30 w Kinie „Sokół” w Trzebini, przy ul. Kościuszki 74. Celem spotkania jest omówienie systemu przetwarzania odpadów, segregacja odpadów i powstające paliwo alternatywne