W związku ze zgłaszaną przez mieszkańców koniecznością wycięcia starej wierzby przy ulicy Rybnej zorganizowano wizję lokalną. Na miejscu pojawili się przedstawiciele Rady Osiedla Centrum: Anna Jarno i Tadeusz Adamczak oraz kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Krzysztof Pilch. Ustalono, że ze względu na wiek dwóch wierzb, ich walory przyrodnicze oraz bezpieczeństwo przechodniów należy poddać